ACTİMİSİN AK

ACTİMİSİN AK

Oral Çözelti

Bileşimi: Her ml’si  250 mg Tilmikosin'e eşdeğer Tilmikosin fosfat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Etçi tavuk ve hindilerde Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida ve tilmikosine duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum yolu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.  

Kullanım Şekli ve Dozu: 60 – 80 ml/1000 kg c.a. doz günlük içme suyuna eklenir. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar 14, hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen hindi ve tavuklarda kullanılmamalıdır.