ACTİMİSİN

ACTİMİSİN

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si  300 mg Tilmikosin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır ve koyunlarda duyarlı bakterilerden ileri gelen solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: 1ml/30 kg c.a. tek doz deri altı (SC)  yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 60 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 15 gün (30 sağım) süreyle elde edilen koyun sütleri tüketime sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklerde kullanılmamalıdır.