TİLOSEPTİN Oral Granül
Kanatlı
 
 Önceki Sayfa

TİLOSEPTİN Oral Granül

Bileşim: Her tiloseptin 100 g ambalajı 100 g tilosin baza eşdeğer miktarda tilosin tartrate içerir.

 

Endikasyonları:

 

Tavuk ve Piliçlerde

 

-Etlik ve damızlık piliçlerde, tylosine duyarlı Mycoplasma gallisepticum ve Mycoplasma synoviae'nin neden olduğu kronik solunum yolu hastalığı (CRD)'in tedavisinde.

 

Hindilerde

 

-Tylosine duyarlı Mycoplasma gallisepticum'un neden olduğu sinüzitis infeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

 

Kullanım Şekli ve Dozu: Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

 

Farmakolojik doz

 

Piliçler için : 100 mg tilozin/kg canlı ağırlık/gün

 

Hindiler için: 120 mg tilozin/kg canlı ağırlık/gün'dür.

 

Ticari Takdim Şekli: 500 g'lık beyaz renkte polietilen kavanozlardadır.