RİCOBEN Enjeksiyonluk Çözelti
SığırKoyun
 
 Önceki Sayfa

RİCOBEN Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Antihelmentik

BİLEŞİM: Her ml'sinde 100 mg Rikobendazol içerir.

ENDİKASYONLAR: Ricoben Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve koyunlarda etki spektrumuna giren mide bağırsak kıl kurtlarının neden olduğu klinik ve subklinik gastroenteritis, akciğer nematodlarının neden olduğu parazitik bronşitis, şerit enfestasyonları ve kronik kelebek enfestasyonu (Fascioliasis) tedavi ve kontrolünde endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU: Farmakolojik dozu sığır ve koyunlarda mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtları için 3,75mg/kg canlı ağırlık,Sığır ve Koyunlarda şeritler için 5mg/kg canlı ağırlık, sığır ve koyunlarda karaciğer kelebekleri ve Ostertagia ostertagi'nin  inhibe larvaları için 7,5mg/kg Canlı ağırlık dozunda SC(Deri Altı) uygulamadır.

Pratik Dozu : Sığır ve koyunlarda mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtları için 1,5ml/40kg canlı ağırlık,Sığır ve koyunlarda şeritler için 2ml/40kg canlı ağırlık, Sığır ve koyunlarda karaciğer kelebekleri ve Ostertagia ostertagi'nin inhibe larvaları için 3ml/40kg canlı ağırlık dozunda SC( Deri Altı) yolla uygulamadır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutu içerisinde  100 ml amber renkli flakonlarda satışa sunulmuştur.