PRİMOXAL Enjeksiyonluk Çözelti
KoyunKeçiAtSığırKöpek
 
 Önceki Sayfa

PRİMOXAL Enjeksiyonluk Çözelti

 

Bileşim: Her ml'sinde 40 mg trimetoprim ve 200 mg sülfametoksazol içerir.

Endikasyonları: At,köpek,sığır,koyun ve keçilerde duyarlı bakterilerden kaynaklanan solunum sistemi, ürogenital sistem, sindirim sistemi,yumuşak doku,tırnak arası enfeksiyonlarında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Koyun , keçi ve sığırlarda kas içi veya yavaş damar içi yolla uygulanmalıdır.Atlarda ve köpeklerde sadece damar içi yolla uygulanmalıdır.Pratikte;günde 1ml /10-15 kg canlı ağırlık.Enfeksiyonun seyrine göre 3-5 gün sürdürülebilir.

Ticari Takdim Şekli: 50 ml, 100 ml'lik ve plastik kutu içerisinde 250 ml'lik amber renkli  flakonlarda satışa sunulmuştur.