PGS Enjeksiyonluk Çözelti
SığırAt
 
 Önceki Sayfa

PGS Enjeksiyonluk Çözelti

Hormon - Prostaglandin F2-alfa analoğu

Bileşim:   Her ml'sinde 250 µg kloprostenole eşdeğer 263 µg kloprostenol sodyum ve bakterisit olarak %0.1 w/v klorokresol içerir.

Endikasyonları:  

Sığırlarda
•Suböstrus (gizli veya farkedilmeyen kızgınlık) tedavisi
•Abortus (istenmeyen gebelikler) oluşturulması
•Doğumun öne alınması (Gebeliğin sonlandırılması)   
•Kontrollü yetiştirme amacıyla
•Ovaryumun luteal kistlerinin tedavisi.
•Kronik endometritis, pyometra ve mumifiye (masere) fötusda uterus içeriğinin boşaltılması
Atlarda
•Erken total ölüm ve resorpsiyonu takiben luteolizisin başlatılması
•Kalıcı diöstrus olgularının sonlandırılmasında
•Laktasyondaki kısraklarda anöstrus tedavisi   
•Pyometra ve endometritis tedavisi
•Doğumun öne alınması (Gebeliğin sonlandırılması)   
•Yalancı gebeliğin sona erdirilmesi
•Kontrollü yetiştirme amacıyla kullanılır.
 

Kullanım Şekli ve Dozu:  
Sığırlar: 500 µg kloprostenol farmakolojik dozunda uygulanır. 2 ml lik tek veya tekrarlanan dozlar kas içi enjeksiyonla verilir.
Atlar: 400 kg a kadar olan atlara 125 - 250 µg kloprostenol, 400 kg'ın üzerindeki atlara 250 - 500 µg kloprostenol dozunda uygulanır. 400 kg'a kadar: 0.5-1.0 ml 400 kg ve üzeri: 0.1-2.0 ml tek kas içi enjeksiyon uygulanır.


Ticari Takdim Şekli:   Karton kutu içerisinde 4 ml x 10 adet, 10 ml'lik renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.