METRİNEW Uterus İçi Süspansiyon
Sığır
 
 Önceki Sayfa

METRİNEW Uterus İçi Süspansiyon


 

Bileşim : Her 19 g enjektörde, 500 mg sefapirin'e eşdeğer sefapirin benzatin içerir.

Endikasyonları: İneklerde, doğum sonrası 14.günden itibaren ve yeni gebelikten önceki dönemde, sefapirine duyarlı bakterilerin neden olduğu, subakut ve kronik endometritis olgularının tedavisinde endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu :
Uterus içine Uygulanır

Ticari Takdim Şekli:  24 adetlik beyaz plastik enjektörlerde takdim edilmiştir.