LAFENAC Enjeksiyonluk Çözelti
AtSığır
 
 Önceki Sayfa

LAFENAC Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Non-steroid Antienflamatuvar

 

Bileşim: Her ml'sinde 50 mg diklofenak sodyum içeren renksiz yada soluk sarı renkte steril çözeltidir.

 

Endikasyonları: Sığır ve atlarda anti-enflamatuar, analjezik ve ant,-piretik tedavi amacıyla kullanılır.

 

Başlıca kullanım alanları;

-Travma sonrası ortaya çıkan ve/veya romantizmal yangı (sekunder bakteriyel enfeksiyonların karıştığı veya karışmadığı) ve dejenerasyon tedavisi

-Akut veya kronik topallık (artiritis, bağ iltihabı (desmitis), tendinitis, miyositis)

 

Kullanım şekli ve dozu: Sığır ve atlarda diklofenak sodyumun farmakolojik dozu 2.5 mg/kg canlı ağırlık olacak şekilde kas içi enjeksiyon şeklindedir.

 

Pratik doz;

Sığır-At: 5 ml/ 100 kg canlı ağırlık/ gün dozunda 3-5 gün kullanılır.

Acil durumlarda damar içi uygulama yapılabilir.

 

Ticari takdim şekli: 20,50 ve 100 ml renksiz flakonlarda karton kutu içinde satışa sunulmuştur.