İKSİR Enjeksiyonluk Çözelti
TavşanSığırKoyunKeçiAt
 
 Önceki Sayfa

İKSİR Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

Bileşim: 
Her ml çözeltide; 400.000 IU Vitamin A palmitat, 75.000 IU Vitamin D3 (Kolekalsiferol) ve 50 mg Alfa-tokoferol asetat içerir.

Endikasyonları:
Evcil hayvanlarda vitamin eksikliğinden ileri gelen verim düşüklüklerinde, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, besi hayvanlarında yemden yararlanma kabiliyetinin artırılması ve gelişmeyi hızlandırmak, kapalı besi uygulanan hayvanlarda hareketsizliğe bağlı olumsuz etkileri düzeltmek, yapağı verim ve kalitesini artırmak, uygunsuz çevre ve iklim koşullarına dayanıklılığı artırmak, vitamin eksikliği nedeniyle oluşan görme bozuklukları ve körlükte, ayak tutuklukları, felç ve topallıklarda, yapağı ve kıl dökülmelerinde, gebelik ve laktasyon dönemlerinde artan vitamin ihtiyacını gidermede, düzensiz östrus ve döl tutmama durumlarında asıl tedaviye destekleyici olarak, raşitizm, osteomalasi gibi kemik bozukluklannda, yürüyüş zorlukları ve kas anomalilerinde destekleyici olarak, sinirsel bozukluklarda, hastalıkların iyileşme döneminde vücut direncinin artırılması amacıyla, diare ve çeşitli hastalıklar sebebiyle karotenden A vitamini sentezlenmesinin engellendiği durumlarda, besin değeri düşük veya aşırı miktarda nitrattan zengin gübrelerin ve pestisidlerin kullanıldığı veya taze ottan mahrum otlaklar ile entansif yetiştiricilik yapılan işletmelerde hayvanların olumsuz etkilenmelerinin engellenmesi amacıyla kullanılır.

Pratik Doz:

Sığır,at koyun ve keçilerde sağaltım dozu olarak

İnek-boğa : 3-6 ml
At : 3 ml
Buzağı-tay : 0.5-1 ml
Koyun-keçi :1 ml
Kuzu-oğlak : 0.25 - 0.5 ml
Tavşan : 0.1 - 0.25 ml
Belirtilen dozlar 2 ay arayla tekrarlanır.

 

Ticari Takdim Şekli: Karton kutu ambalajlarda 100 ml'lik ve plastik kutu içerisinde 250  ml'lik amber renkli flakonlarda satışa sunulmuştur.