HUMMASOL-K Enjeksiyonluk Çözelti
KöpekKoyunKediKeçiAtSığır
 
 Önceki Sayfa

HUMMASOL-K Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Sistemik Metabolizma Düzenleyici

Bileşim:  
  Her ml'sinde 200.0 mg kalsiyum glukonat, 16.0 mg magnezyum glukonat ve 2.19 mg kafein monohidrat içerir.


Endikasyonları: Sığırlarda süt humması ve çayır tetanisi, koyunlarda gebelik toksemisi, buzağılarda süt tetanisi, atlarda tetani ve azotüri olguları, köpeklerde eklampsia, tüm evcil hayvanlarda çok yönlü kalsiyum eksiklikleri ve buna bağlı olarak gelişen raşitizm, osteomalasia olguları, kemik çatlamaları ve kırılmaları, diş çürükleri, serum hastalığı, allerji ve anaflaktik bozukluklar, ürtiker, beslenme bozuklukları, kalsiyum ve fosfor dengesi bozuklukları, kanama ve kollaps, gıda zehirlenmeleri, zehirli hayvan ısırmaları ve sokmaları, DDT ve diğer klorlu hidrokarbon insektisitlerle zehirlenmelerin sağıtımı sırasında koruyucu ve destekleyici olarak kullanılır.
Pratik Doz:
Akut hipokalsemi vakalarının sağıtımında sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeğe 1 ml/kg CA hesabıyla yavaş damar içi (iV) infüzyon şeklinde;

At                 :     250-500 ml
Sığır            :     250-500 ml
Koyun-Keçi:      50-100 ml
Buzağı-Tay:       50-100 ml
Kuzu-Oğlak:        5-50 ml
Kedi-Köpek:        5-50 ml 

 

Ticari Takdim Şekli:  Karton kutu ambalajlarda 100 ml'lik ve plastik kutu içerisinde, 250 ml'lik amber renkli flakonlarda satışa sunulmuştur.