FULİMED Enjeksiyonluk Çözelti
KöpekAtSığır
 
 Önceki Sayfa

FULİMED Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Non-steroidal Antienflamatuvar - Antiromatizmal

Bileşim:   Her ml'sinde 50 mg fluniksine eşdeğer fluniksin meglumin içerir.

Endikasyonları: 
 
Fulimed Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, at ve köpeklerde non-steroidal anti-enflamatuvar, anti-endotoksik, anti-piretik ve non-narkotik analjezik olarak kullanılır.
Sığır: Her türlü akut enflamasyonlarda, ateş ile seyreden enfeksiyonlarda, endotoksik şok, kolibasillosis, pneumonia ve kronik obstrüktif solunum hastalıklarıyla ilgili akut enflamasyonların kontrolü, akut sığır pulmoner anfizemi (Fog fever), akut mastitis tedavisine ek olarak kullanılır.
At: Enflamasyon ve lokomotor bozukluklardan veya kolikten ileri gelen visseral ağrının azaltılmasında endikedir.
Sığır at ve köpeklerde genel olarak tendo, iskelet kas sistemi ağrıları, yangılı durumlar ve iç organların düz kas spazmlarından kaynaklanan ağrı ve sancıların sağaltımında kullanılır.


Kullanım Şekli ve Dozu:  
Sığır ve atlarda kas içi ve damar içi yolla uygulanır. Köpeklerde sadece damar içi yolla uygulanır. Fluniksinin hedef hayvan türlerine göre farmakolojik dozu sığırlarda 2.2 mg / kg c.a, atlarda 1.1 mg / kg c.a, köpeklerde 0.5 - 2 mg / kg c.a'dır.
Fulimed Enjeksiyonluk Çözelti;
Sığır: 2 ml/45 kg CA
Enflamasyonun durumuna göre 24 saat aralıklarla ya da günlük doz (2.2 mg/kg CA) ikiye bölünerek 1.1 mg/kg CA dozda 12 saat arayla günde iki kez olmak üzere 3 gün kullanılabilir.
At:1 ml/45kg CA
Kas-iskelet sistemi bozukluklarında gerekirse 24 saat aralıklarla 5 gün kullanılabilir. Atlarında koliğinde 1 ml /45 kg CA intravenöz (IV) yolla bir veya iki defa tekrarlanarak kullanılır. En fazla 5 gün uygulanabilir.
Köpek: 0.5-2 mg / kg CA dozda sadece damar içi günde bir uygulama olmak üzere 3 gün uygulanabilir.
 


Ticari Takdim Şekli:  Kesme kutu ambalajlar içinde 20, 50 ve 100 ml lik şeffaf renkte flakonlarda satışa sunulmuştur.