FOSFALİN Enjeksiyonluk Çözelti
KeçiAtSığırKoyun
 
 Önceki Sayfa

FOSFALİN Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Mineral

Bileşim:   
Her ml'sinde 200.0 mg Toldimfos sodyum içerir.

Endikasyonları:  Özellikle at, sığır, koyun ve keçiler olmak üzere,
-Tüm evcil hayvanlarda sıklıkla karşılaşılan çok yönlü metabolik bozukluklar, buna bağlı olarak gelişen akut ve kronik nitelikli fizyolojik yetmezlik durumları, ilerleyici zayıflık ve halsizlik hallerinde,
-Yeni doğanlarda karşılaşılan genel zayıflık halleri
-Fosfor metabolizmasının bozukluğundan ileri gelen parezis ve paralizis durumları, sinirsel bozuklukların klinik sağaltımı,
-Sığırların süt humması ve çayır tetanisi, koyunların gebelik toksemisi, buzağılann süt tetanisi, atların tetanisinde,
-Genel nitelikli atrofi olgularında Ca tedavisinin takviye edilmesi,
-Dogum sonrası ortaya çıkan karaciğer dejenerasyonları, puerperal karaciğer koması, puerperal hemoglobinüri, ketozis ve benzeri metabolizma hastalıklarının önlenmesi,
-Normal hayvanlarda gelişmeyi hızlandırmak, verimleri artırmak, direnci yükseltmek, besi performansını, iş ve spor hayvanlarının performanslarını yükseltmede destekleyici olarak,
-Tüm genç hayvanlarda gelişme geriliği raşitizm ve benzeri kemik hastalıklarının sağıtımı sırasında koruyucu ve destekleyici olarak kullanılır.


Pratik Doz:
Sığır, at, koyun-keçi ve kedi-köpeğe deri altı, damar içi ve kas içi yolla 10 mg/kg canlı ağırlık dozda uygulanır. Akut olaylarda ve bir defada parenteral yollardan verilen sağaltım dozları hayvan türlerine ve yaş durumuna göre şu şekilde uygulanır:

At-Sığır          :5 - 20 ml
Koyun-Keçi  :1 -3 ml
Buzağı-Tay   :2.5-6 ml
Kuzu-Oğlak  :1 -2 ml
Kedi-Köpek  :0.5-3 ml

Kronik vakalarda, hasta hayvanların durumunda belirgin bir klinik iyileşme görülene değin belirtilen dozlar her 2-3 günde bir kez tekrarlanarak 5-10 kez uygulama yapılabilir.


Ticari Takdim Şekli:   Karton kutu ambalajlarda 50,100 ml'lik ve plastik kutu içerisinde 250 ml'lik amber renkli flakonlarda satışa sunulmuştur.