FENEROL Enjeksiyonluk Çözelti
KoyunSığır
 
 Önceki Sayfa

FENEROL Enjeksiyonluk Çözelti

 

Bileşim: Her  ml'sinde 300 mg florfenikol içerir.

Endikasyonları: Sığırlarda, florfenikole duyarlı bakterilerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları,ayak hastalıkları,enfeksiyöz keratokonjunktivitis'in sağaltımında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Sığırlarda kas içi yolla, 15 kg canlı ağırlık için 1 ml, 48 saat sonra doz tekrarı yapılmalıdır.Deri altı yolla, 15 kg canlı ağırlık için 2 ml tek doz uygulama yeterlidir.

Ticari Takdim Şekli: 50, 100 ve 250 ml'lik renksiz flakonlarda/karton kutuda takdim edilmiştir.