FENEROL %30 Oral Çözelti
Kanatlı
 
 Önceki Sayfa

FENEROL %30 Oral Çözelti

 

Bileşim: Her 1 ml'de 300 mg florfenikol içerir.

Endikasyonları: Etçi tavuklarda,E.coli'nin neden olduğu solunum yolu hastalıkları ve koli septisemi tedavisi amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Etçi tavuklarda 30 mg/kg florfenikol canlı ağırlık/gün dozunda 3 gün süre ile kullanılır.Pratik doz 1500 kg canlı ağırlık için 150 ml.

Ticari Takdim Şekli:
1000 ml'lik yüksek dansite polietilen beyaz renkli plastik ambalajlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.