COC-CİDE %2.5 Oral Çözelti
Kanatlı
 
 Önceki Sayfa

COC-CİDE %2.5 Oral Çözelti

 

BİLEŞİM:  Her ml'sinde 25mg Toltrazuril içerir.

 

ENDİKASYONLAR: Tavuk ve Hindilerin koksidiosis hastalığından korunmasında ve tedavisinde kullanılır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Koksidiosis tedavisinde birbirini takip eden iki günlük tedavide günlük  7mg/kg  CA farmakolojik dozda Coc-cide %2.5 Oral Çözelti kullanılır.

 

TİCARİ TAKTİM ŞEKLİ: 500, 1000 ve 2500 ml'lik plastik şişelerde satışa sunulmuştur.