CEPHANOM %5 Enjeksiyonluk  Süspansiyon
Sığır
 
 Önceki Sayfa

CEPHANOM %5 Enjeksiyonluk Süspansiyon

 

Bileşimi : Her ml'sinde 50 mg sefkuinoma eşdeğer 59,28 mg sefkuinom sülfat içerir.

Endikasyonları : Sığır ve buzağılarda ; duyarlı Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerden ileri gelen solunum yolu ve sistemik seyreden akut mastitis tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu : Sığırlara 1 mg/kg canlı ağırlık dozunda, kas içi yolla uygulanır.Pratik dozu , 1 ml/50 kg canlı ağırlıktır.

Ticari Takdim Şekli : 50 ml ve 100 ml renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.