CEPHAMAST
Sığır
 
 Önceki Sayfa

CEPHAMAST

Meme içi Antibakteriyel Süspansiyon

BİLEŞİM: Her 10 ml enjektör, Sefaleksin 200 mg ve Neomisin 200 mg içerir.

Endikasyonları: Süt veren ineklerde laktasyon döneminde klinik ve subklinik mastitis enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu: Her meme lobuna meme kanalı yoluyla bir adet 10 ml süspansiyonun tamamı uygulanır.Her sağımdan sonra olmak üzere 12 saat arayla 2-3 kez uygulama yapılır.

Ticari Takdim Şekli: 10 ml'lik beyaz polietilen enjektörlerde  40'lık kutulu ambalajlar içerisindedir.