BUSERİN Enjeksiyonluk Çözelti
TavşanSığırAt
 
 Önceki Sayfa

BUSERİN Enjeksiyonluk Çözelti

Hormon - GnRH analoğu

Bileşim:   Her ml'sinde 0.004 mg busereline eşdeğer 0.0042 mg buserelin asetat ve bakterisit olarak 10 mg benzil alkol içerir.

Endikasyonları: 
Sığırlarda
-Folikül kistleri, anöstrus, ovulasyonun gecikmesi ve folikül atrezisi gibi ovaryumdan kaynaklanan fertilite bozukluklarının tedavisi,
-PGF2-alfa ile birlikte kullanıldığında suni tohumlama ve östrus senkronizasyonu çalışmalarında döl tutma oranının yükseltilmesi, doğum ile gebe kalma arasındaki sürenin azaltılması,
Kısraklarda
-Uzamış veya sürekli östrus gösteren kısraklarda ovaryumlardaki kistik bozuklukların tedavisi,
-Nonsiklik kısraklarda anöstrus tedavisi,
-Ovulasyon zamanının ve tohumlama zamanını belirli bir zaman periyodu içine alabilme amacıyla ovulasyon indüksiyonu.
-Uzamış östrus ve sürekli östrus hallerinde döl tutma oranının yükseltilmesi.
Tavşanlarda
- Tabii ve suni tohumlamada döl tutma oranının yükseltilmesi ve ovulasyon indüksiyonu.

Kullanım Şekli ve Dozu:  Tercihen kas içi uygulanır , deri altı veya damar içi yolla da kullanılabilir.
Sığırlarda:
1-Foliküler kistlerin tedavisinde : Kas içi 5 ml Buserin enjekte edilir.
2-Gercek anöstrusda (Acyclia): 5 ml Buserin uygulanır.
3-Gecikmiş ovulasyonda : 2.5 ml Buserin uygulanır.
4-Anovulasyonda: 2.5 ml Buserin uygulanır.
5-Tohumlama sırasında uygulanarak gebelik oranının artırılmasında: 2.5 ml Buserin uygulanır.
6-Süt sığırlarında östrus senkronizasyonu :
Uygulama
Gün : 0 (Örn.Pazartesi)   2.5 ml Buserin
Gün : 7 (Örn.Pazartesi)   Önerilen luteolitik dozda PGF2-alfa analoğu
Gün : 9 (Örn.Carşamba)    2.5 ml Buserin
Gün : 10(Örn.Perşembe)    Suni tohumlama ve 20-24 saat sonra son Buserin enjeksiyonu (2.5 ml)
Atlarda :   
-Kısraklarda olgun foliküllerin uyarılarak ovule olması ve böylece ovulasyonun aşıma daha yakın olarak senkronize edilmesinde: 10 ml Buserin uygulanmalıdır.
-Ovaryum kistlerinin tedavisinde : 10 ml Buserin enjekte edilir.
-Ovulasyon indüksiyonunda : 10 ml Buserin enjekte edilir.
Tavşanlarda
-Doğum sonrası tohumlamada ovulasyon indüksiyonunda: Doğumdan 24 saat sonra 0.2 ml Buserin derialti yolla uygulanır.
-Gebelik oranının artırılmasında: Tohumlama veya aşım sırasında 0.2 ml enjekte edilir.