BİOLAKTİN
Sığır
 
 Önceki Sayfa

BİOLAKTİN

Veteriner Meme içi Antibakteriyel Çözelti

 

BİLEŞİM: Her 10 ml enjektör,Linkomisin 250.0 mg ve Neomisin 200.0 mg içerir.

Endikasyonları: Süt veren ineklerde laktasyon döneminde klinik ve subklinik mastitis enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Her meme lobuna meme kanalı yoluyla bir adet 10 ml çözeltinin tamamı uygulanır.Her sağımdan sonra olmak üzere 12 saat arayla 3 kez uygulama yapılır.

Ticari Takdim Şekli:
10 ml'lik beyaz polietilen enjektörlerde 40'lık kutulu ambalajlar içerisindedir.