BELLADONE Enjeksiyonluk Çözelti
AtSığırKöpekKoyunKediKeçi
 
 Önceki Sayfa

BELLADONE Enjeksiyonluk Çözelti

Antikolinerjik

Bileşim:    Her ml'sinde 2 mg atropin sülfat içerir.
                                                                                                                                                                                                                       Endikasyonları:  Parenteral uygulandığında parasempatolitik etkileri nedeniyle solunum ve kalp hareketlerini uyarıcı, gastrointestinal sistem, uterus, üreterler, idrar yolları düz kaslarında spazm çözücü etki göstermektedir.Bu etkileri ile atropin kalp ve solunum felçlerinde ve güneş çarpmalarında uyarıcı, sancılarda spazm çözücü, genel anesteziden önce premedikasyon olarak ve organik fosforlu ve karbamat grubu insektisitlerle zehirlenmelerde antidot olarak kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:
   Atropin sulfatın farmakolojik dozu 0.03-0.06 mg / kg c.a arasındadır. Ancak hayvan türüne göre dozda değişiklikler olabilmektedir. Kedi ve köpekte farmakolojik doz 0.03-0.1 mg / kg c.a arasında değişebilir. Antidot olarak uygulamada dozu daha yüksektir. Ortalama 0.04 mg/kg c.a dozda ve SC yolla genel endikasyonlar için, 0.1-0.5 mg / kg c.a dozda ise damar içi yolla ve organofosforlu ve karbamat grubu insektisit zehirlenmelerinde uygulanır. Doz tekrarı, zehirlenme belirtilerinin gerilemesine bağlı olarak ve atropinizasyon bulguları da izlenerek yapılmalıdır. Anestezi öncesi premedikasyon amacı ile uygulamada atta 0.1 mg / kg c.a, koyun-keçi de 0.2 mg / kg c.a ve kedi-köpekde 0.045-0.06 mg / kg c.a dozda damar içi yolla uygulanır.

TÜR                      SC (Genel Uygulamalar)    iV (insektisit Zehirlenmeleri)
At, Sığır                     8 -20 ml                                           20-40 ml

                                (400-600 kg c.a.)                         (0.1-0.5 mg/kg c.a. dozda)
Buzağı,Dana,Tay   2 -10 ml                                               4 -20 ml

                                  (60-300 kg c.a)                          (0.1 -0.5 mg/ kg c.a dozda)
Koyun, Keçi             2 - 4 ml                                                6 -15 ml

                                  (60-120 kg c.a)                            (0.2-0.5 mg/kg c.a dozda)
Köpek                      0.2-2  ml                                                1 - 5 ml

                                 (6-30 kg c.a)                                 (0.1 -0.5 mg/ kg c.a dozda)
Kedi                         0.1-0.2 ml                                              0.5-1 ml
                                 (2-6 kg c.a)                                   (0.1-0.5 mg/kg c.a dozda)

Ticari Takdim Şekli: Karton kutularda 20 ml'lik amber renkli flakonlarda satışa sunulmuştur.