ACTON Dezenfektan Çözelti
 
 Önceki Sayfa

ACTON Dezenfektan Çözelti

 

Bileşimi: Acton Dezenfektan Çözeltisi, berrak, akışkan, sarımtırak renkli bir çözelti olup her 100 ml'sinde 15 g glutaraldehit ve 6 g benzalkonyum klorür içermektedir

Endikasyonları:
-Kümes, ahır, ağıl gibi hayvan barınakları ile kuluçkahane, kesimhane, muayenehane ve her türlü yüzeyinn çok amaçlı dezenfeksiyonu,
-Çiftlik araç, gereç ve ekipmanları, kuluçka makineleri ve diğer ekipmanların dezenfeksiyonu,
-Nakil araçlarının dezenfeksiyonu ve steril durumun korunması,
-Hayvanların içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu,
-Cerrahi alet ve malzemelerin dezenfeksiyonu ve steril durumun korunması,
-Mandıra, mezbaha, süthane, sağım makinleri ve çeşitli besin üretim birimleri v.b. ekipmanların dezenfeksiyonu,
-Piyeten, şap ve diğer enfeksiyöz yak hastalıklarında tırnak ve tırnak aralarının dezenfeksiyonu,
-Bulaşıcı ve salıgın hastalık durumlarında kümes veya barınak içerisinde iken sisleme pulverizasyon ve benzeri geniş ölçekli uygulamalar ile aerojen yolla dezenfeksiyon,
-Hayvan gübreleri, bulaşık çiftlik artıkları, Hayvan sekret, ekskret ve diğer artıklarıyla bulşamış her çeşitten malzeminin dezenfeksiyonu amacıyla kullanılır.


Kullanım şekli ve dozu:Farklı amaçlara yapılacak dezenfeksiyon işlemlerine göre en uygun doz veya dilüsyonlar seçilmelidir.


Ticari Takdim Şekli:1 L, 5L ve 20 L'lik yüksek densite polietilen plastik ambalajlarda satışa sunulmuştur.