ACTİVATE Enjeksiyonluk Çözelti
KeçiAtSığırKoyun
 
 Önceki Sayfa

ACTİVATE Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner MineralBileşim:Her ml'sinde 2.5 mg bakıra denk bakır glukonat, 1.25 mg sodyum selenit, 5 mg manganeze denk manganez glukonat ve 5 mg çinkoya denk çinko glukonat içeren mavimtrak, steril, enjeksiyonluk çözeltidir.

Endikasyonları
:Sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi, oğlak, at ve taylarda çinko, bakır, selenyum ve manganez eksikliğinden meydana gelen bozukluklarda kullanılır.Ayrıca hayvanlarda sık karşılaşılan nakil stresi hastalığında ve çesitli stres şartlarında, immun sistemin güçlendirilmesinde, myozis vakalarının sağaltımında, myoglobinemi ve myoglobinüri olaylarının sağaltımlarında, atlarda karşılaşılan paralitik myoglobinüri (azotüri) hastalığının tedavisinde, zaafiyet durumları ve hastalıkların nekahat dönemlerinde, genç hayvanlarda karşılaşılan gelişme bozuklukları ile iş ve spor hayvanlarının fizik güçlerinin artırılmasında kullanılır.


Kullanım Şekli ve Dozu:   Bakır, çinko, selenyum ve manganez eksikliğinde pratik sağıtıcı dozu 40 kg canlı ağırlık için 1 ml'dir.Sığır, koyun ve keçilerde boyun bölgesinden kas içi yolla uygulanmalıdır. Bir uygulama yerine sığırlarda 10 ml, koyun ve keçilerde 4 ml'den fazla uygulanmamalıdır. 

Ticari Takdim Şekli:   50,100 ml'lik renksiz cam flakonlarda, karton kutuda piyasaya sunulmuştur.