ACTİMİSİN AK Konsantre Oral Çözelti
Kanatlı
 
 Önceki Sayfa

ACTİMİSİN AK Konsantre Oral Çözelti

 

BİLEŞİMİ:Her ml'sinde 250 mg tilmikosin içeren açık sarı renkte nonsteril çözeltidir.

ENDİKASYONLARI:Etçi tavuk ve hindilerde Mycoplazma gallisepticum, M.synovia, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida ve tilmikosine duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum yolu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Tilmikosinin etçi tavuk ve hindilerdeki dozu 15-20 mg/kg canlı ağırlık gündür.1000 kg canlı ağırlık için 60-80 ml ilaç içme suyuna günlük doz olarak eklenir.Uygulamaya 3 gün devam edilir.

Ticari takdim şekli: 240 ve 480 ml'lik amber renkli cam şişeler ve amber renkli PET şişelerde karton kutu dış ambalaj içerisinde takdim edilmiştir.