YENİDOĞAN JERSEY IRKI BUZAĞILARDA, E VİTAMİNİ VE LEVAMİZOL'ÜN BAĞIŞIKLIK ÜZERİNDEKİ İMMUNMODÜLATÖR ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Vet.Hek.Didem PEKMEZCİ 

DOKTORA TEZİ
 
T.C. 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLAR (VETERİNER) ANABİLİM DALI Samsun Şubat-2008
 
Giriş:
 
Bu çalışmanın amacı, E vitamini ve Levamizol kullanımının, buzağılada immun sistem üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır.
 
Çalışmanın materyalini her iki cinsiyetten, 30 adet klinik olarak sağlıklı kabul edilen Jersey buzağı oluşturdu. Yavrular onarlı üç eşit gruba bölünerek, birinci grup kontrol grubu, ikinci grup levamizol, üçüncü grup ise E vitaminin uygulanacak grup olarak belirlendi. 
 
Doktora tezinin devamı için tıklayınız...
 
Bu çalışmada ACTİPAR ENJ. kullanılmıştır.