VETERİNER HEKİMLİKTE ANTİBİYOTİKLER; ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ve DİRENCİN ÇOK YÖNLÜ ETKİLERİ

    

     Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde'de enfeksiyöz hastalıkların yaygınlığı ve buna bağlı olarakta antibiyotik kullanımı oldukça fazladır. Tüm biyolojik sistemlerde olduğu gibi bakterilerde kendi devamlılıklarını sağlamak ve hayatta kalabilmek için savunma sistemleri geliştirmektedir. Bakterilerin geliştirdikleri bu savunma mekanizmalarının en bariz ve hekimlik için en önemli sonucu antibiyotiklere karşı gelişen bakteriyel direnç oluşumudur. Antibiyotiklere karşı gelişen direnç olguları sadece biz Veteriner Hekimlerin değil tüm sağlık camiasının problemidir.

     Bu nedenle Veteriner Hekimliği alanında yapılan çalışmalar sonucunda  Dünya Veteriner Hekimler Birliği hersene kutlanan Dünya Veteriner Hekimler  Günü'nün 2012 yılı için  sloganı olarak  "Antimikobiyal Direnç" konusunu seçmiş beşeri alannda ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Antimikrobiyal Direnç ile ilgili olarak AB Komisyonları ile ortak toplantılar düzenlemiş ve sorunun çözümü için 5 yıllık plan hazırlamıştır.

     Dünya Veteriner Hekimleri Birliği tarafından 2012 yılı teması olarak belirlenen "Antimikrobiyal Direnç" konusu ile ilgili Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği tarafından Dünya Veteriner Hekimleri Günü kutlamaları kapsamında; Prof.Dr. Ender YARSAN tarafından hazırlanan “Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler: Antibiyotiklere Direnç ve Direncin Çok Yönlü Etkileri” konulu broşür Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Dünya Veteriner Hekimler Birliği ortak değerlendirmesi sonucu birinci seçilmiştir.

      Alke Sağlık Ürünleri A.Ş. olarak hepimizi ilgilendiren bu sorunu yakından takip ettiğimizi ve siz meslektaşlarımız ile bu konudaki bilimsel çalışmaları paylaşmayı görev edindiğimizi bildirmek isteriz. 

     Üstlendiğimiz bu sorumluluk gereği Türkiye Veteriner Hekimleri Briliği ile Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender YARSAN tarafından hazılanan  "Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler: Antibiyotiklere Direnç ve Direncin Çok Yönlü Etkileri" isimli çalışmasını burada paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Saygılarımızla..

Alke Sağlık Ürünleri A.Ş. Medikal Departman

 

Prof. Dr. Ender YARSAN'ın   "Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler: Antibiyotiklere Direnç ve Direncin Çok Yönlü Etkileri"  isimli çalışmasına ulaşmak için tıklayınız..