16/09/2013 YENİDOĞAN JERSEY IRKI BUZAĞILARDA, E VİTAMİNİ VE LEVAMİZOL'ÜN BAĞIŞIKLIK ÜZERİNDEKİ İMMUNMODÜLATÖR ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  15/06/2012 İNEKLERDE GEBE KALMA ORANINA OKSİTOSİNİN ETKİSİ
  15/06/2012 REPEAT BREEDER SORUNLU DÜVELERDE FLUNİKSİN MEGLUMİNUYGULAMALARININ GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
  15/06/2012 THEİLERİOSİSLİ SIĞIRLARDA BUPARVAQUONE (BUPARVON)'un TERAPOTİK ETKİNLİĞİ
  15/06/2012 POSTPARTUM FARKLI GÜNLERDEKİ İNEKLERE UYGULANAN DOUBLE-OVYSNCH PROGRAMININ BAZI REPRODÜKTİF PARAMETRELERE ETKİLERİ
  15/06/2012 ETLİK PİLİÇLERDE ENROFLOKSASİN İÇEREN MÜSTAHZARLARIN FARMAKOKİNETİĞİ
  21/06/2012 SAFKAN BİR İNGİLİZ ATINDA ROSTRAL MANDİBULA KIRIĞININ SERKLAJ TELİ İLE İNTERFRAGMENTAL FİKSASYONU
  09/07/2012 HİPOFOSFATEMİLİ SIĞIRLARDA BAZI BİYOKİMYASAL VE HEMATOLOJİK BULGULAR VE FOSFORUN TEDAVİDEKİ ETKİSİ
  19/10/2012 VETERİNER HEKİMLİKTE ANTİBİYOTİKLER; ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ve DİRENCİN ÇOK YÖNLÜ ETKİLERİ
  07/11/2012 KOYUNLARDA MİDE-BAĞIRSAK NEMATODLARINA KARŞI OXFENDAZOLE + OXYCLOZANİDE'NİN TABLET ve PASTA FORMÜLASYONLARININ KISA SÜRELİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
  22/01/2013 SÜTÇÜ İNEKLERDE OVSYNCH PROTOKOLÜNÜ TAKİBEN UYGULANAN FLUNİKSİN MEGLUMİN'İN GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
  18/03/2013 İNEKLERDE LEVAMİZOL İLE İMMUNOMODÜLATÖR TEDAVİNİN UTERUS YANGISI VE İNVOLÜSYONU, SERUM SİALİK ASİT DÜZEYLERİ VE OVARYUM FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
  18/03/2013 ENJEKTABL İZ ELEMENTLERİN GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNEKLERDE METABOLİK PROFİL ÜZERİNE ETKİLERİ
  18/03/2013 BİR BUZAĞIDA MULTİPLE GÖBEK LEZYYONU VE POLİARTRİTİS OLGUSU
  18/03/2013 HOLSTEİN DÜVELERDE FLUNİKSİN MEGLUMİN UYGULAMASININ GEBELİK ÜZERİNE ETKİSİ
  18/03/2013 İKİ SIĞIRDA OKÜLER YASSI HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU
  18/03/2013 BİR KÖPEKTE ÖZOFAGAL DİVERTİKÜL OLGUSU
  18/03/2013 BİR BOĞADA KARŞILAŞILAN KİSTİK NAZAL KONHA OLGUSU
  18/03/2013 BİR BUZAĞIDA PENİS HİPOPLAZİSİ, PREPUSYUM HİPOPLAZİSİ VE ANORŞİDİZM OLGUSU
  18/03/2013 BİR BUZAĞIDA RASTLANILAN REKTOVAGİNAL FİSTÜL, ATRESİA ANİ VE PEROSOMUS ELUMBUS OLGUSU
  18/03/2013 BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE DERİ PAPİLLOMATOSİS OLGULARI
  06/05/2013 POSTPARTUM FARKLI GÜNLERDEKİ İNEKLERE UYGULANAN DOUBLE-OVSYNCH PROGRAMININ BAZI REPRODÜKTİF PARAMETRELERE ETKİLERİ
  15/06/2012 DANALARDA MİDE-BARSAK NEMATODLARI'NA KARŞI PASTA FORMUNDA OKSFENDAZOL+OKSİKLOZANİD PREPARATININ (PASTHELMİN/ALKE) ETKİSİ