TÜRKİYE MASTİTİS TEDAVİ TÜPLERİ DOSYASI

 

Değerli Meslektaşlarım;

 

  Alke olarak 2005 yılında Ege, Trakya ve Akdeniz bölgelerinden alınan mastitisli süt örneklerinde etken izolasyonu ve izole edilen etkenlerin antibiyotik duyarlılık sonuçlarını belirlemiş ve bunları sizlerle paylaşmıştık.

  Yine çok ilginizi çekeceğinizi düşündüğümüz bir çalışmayı daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu çalışmada amacımız Türkiye veteriner ilaç pazarında kullanımınıza sunulan çeşitli mastitis tedavi ve koruma ürünlerinin çeşitli parametrelerde Alke laboratuvarlarında incelenerek sonuçlarının sizlerle paylaşılmasıdır. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Tedavi ya da korumada tercih sürecinize çok olumlu katkıları olacağını düşünüyoruz.

  Bu ve benzer çalışmalarda öncü olan Alke çok yakında sizlerle paylaşacağı bir başka projeyle birlikte bu çalışma anlayışına devam ederek sizlere ve Türkiye hayvancılığına hizmetlerini artırarak sürdürecektir.  

  En Derin Mesleki Saygı Ve Sevgilerimizle,

  ALKE İLAÇ

 

Alke Ar-Ge tarafından hazırlanan Mastitis Dosyası'nı okumak  için aşağıdaki linkleri tıklayınız....


*
Genel Bilgi
*
Çalışmanın Amacı
*
Materyal ve Metod
*
Değerlendirme Kriterleri
* İncelenen Gruplar;
--
Ampisilin+Kloksasilin
--
Penisilin+Aminoglikozid
--
Sefaleksin+Aminoglikozid
--
Linkomisin+Aminoglikozid
--
Diğerleri
*
Sonuç
*
Kaynaklar