TÜRKİYE ENJEKSİYONLUK MAKROLİDLER DOSYASI

   Makrolid grubu antibakteriyeller, besi başlangıçlarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kabul edilmiş ve enfazla kullanılan antibakteriyel ajanlardır.İlk olarak Tylosin'in bulunmasıyla başlayan bu güçlü etken madde grubunun kullanılması, akciğer dokusundan en etkin aktiviteye sahip Tilmikosin üretilmesi ile hızla yaygınlaşmış ve veteriner hekimlerin vazgeçilmezleri arasında yer almıştır.

  Tilmikosin molekülü dünyanın dünyanın besi başlangıçlarında kabul ettiği ve en fazla kullandığı Makrolid grubu bir antibakteriyeldir. Tilmikosin akciğer dokusunda plazmanın neredeyse 200 katına kadar çıkar, önemli akciğer patojenlerine karşı hayvanları korur ve tedavi eder.

  Son zamanlarda başta Konya, Aksaray, Amasya, Afyon, Ankara, Kayseri, Kastamonu olmak üzere sahadaki klinisyen veteriner hekimlerden ve önemli işletme hekimlerinden sıklıkla Makrolid grubu enjeksiyonluk antibakteriyel ürünlerin (Tylosin, Tilmikosin, Tulathromisin, Eritromisin gibi) belirlenen dozlarda netice vermediği, dozu arttırmak zorunda kaldıkları ve buna rağmen birçok olguda şikayetleri olduğu tarafımıza ulaşmakta idi. Oysa birçok literatürde belirtildiği gibi, özellikle makrolid grupları belirtilen dozlarda kullanılması gereken antibakteriyel ajanlardır.

  Dünyada hala besi hayvanlarında en fazla kullanılan Makrolid olan Tilmikosin'in özellikle Türkiye'deki preparatlarının bazılarında bu denli şikayet alınması, solunum sistemi enfeksiyonlarında vazgeçilmez olan ve çapraz dirençle tüm Makrolidleri, dolayısıyla da ülkemiz hayvancılığını olumsuz etkileyeceğini düşünerek, halihazırda sahada kullanılan 7 farklı Tilmikosin preparatını Amerikan Farmakopisinde standardize edildiğinden FDA kriterlerini gözeterek AR-GE laboratuarlarımızda fiziksel, kimyasal, spektrofotometrik ve kromotografik yöntemle incelemeye aldık. Tüm detayları ile konunun aslını araştırdık.

  Şimdi bu çalışmanın sonuçlarını siz değerli meslektaşlarımızın ve ülkemizin bilgisine sunmaktan büyük gurur duymaktayız.

 

Çalışmamızın sonuçlarını görmek için ilgili başlığı tıklayınız.

 

Türkiye Enjeksiyonluk Makrolidler Dosyası Değerlendirme Kriterleri

Türkiye Enjeksiyonluk  Makrolidler Dosyası Metod

Türkiye Enjeksiyonluk Makrolidler Dosyası Sonuç