SÜTÇÜ İNEKLERDE OVSYNCH PROTOKOLÜNÜ TAKİBEN UYGULANAN FLUNİKSİN MEGLUMİN'İN GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

Birten EMRE, Abuzer K. ZONTURLU, Ömer KORKMAZ

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012, 1(2):88-91

 

Özet:

Bu çalışmada, ineklerde ovulasyon senkronizasyon (ovsynch) programından sonra uygulanan fluniksin megluminin gebelik oranları üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, toplam 55 sağmal ineğe ovsynch protokolü (0. günde 10 μg GnRH, 7. günde 500 μg PGF2α ve 9. günde 10 μg GnRH) uygulandı ve ikinci GnRH enjeksiyonundan 16 saat sonra suni tohumlama yapıldı. Tohumlamadan sonra inekler rastgele iki gruba ayrıldı. Tedavi grubundaki ineklere tohumlamadan sonraki 13. günün akşamı ve 14. günün sabahında 12 saat arayla iki kez fluniksin meglumin (1,1 mg/kg, IM) enjeksiyonu uygulandı, kontrol grubuna ise herhangi bir uygulama yapılmadı. Gebelik tanısı suni tohumlamadan sonraki 35. günde transrektal ultrasonografi ile tespit edildi. Gebelik oranları kontrol ve tedavi grupları için sırasıyla %53.84 ve %65.51 olarak belirlendi. Fuliniksin meglumine ve kontrol grupları arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmadı (P>0.05). Sonuç olarak, gebelik oranları arasında istatistiksel fark bulunamamasına (P> 0,05) rağmen tedavi grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek gebelik oranı elde edilmiştir.

 

Makalenin devamı için tıklayınız...

 

Bu çalışmada PGS ENJ.® , BUSERİN ENJ. ® ve FULİMED ENJ. ® kullanılmıştır...