SAFKAN BİR İNGİLİZ ATINDA ROSTRAL MANDİBULA KIRIĞININ SERKLAJ TELİ İLE İNTERFRAGMENTAL FİKSASYONU

Mehmet Alper ÇETİNKAYA,  Alper DEMİRUTKU

Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2012; 36(1): 67-71

 

Özet:

 

Çalışma olgusunu iğdiş edilmiş 20 yaşında bir saf kan İngiliz atı oluşturdu. Klinik ve radyografi k muayene sonrasında bilateral rostral corpus mandibula kırığı belirlendi. Kırık fi ksasyonu bilateral interfragmental serklaj teli uygulanması ile sağlandı. Operasyondan sonra 24 saat içinde at çenesini kullanmaya başladı. Postoperatif 6. aya kadar farklı aralıklarla röntgenler alındı ve kırığın iyileşmesi değerlendirildi. Fiksasyon materyalleri yerinde bırakıldı. Rostral kısımda maloklüzyon ile birlikte kırık kaynaması şekillendi. Bu çalışmanın amacı bir atta karşılaşılan mandibula kırığı ve sağaltımı hakkında klinik bilgi vermektir.

 

 

Makalenin devamı için tıklayınız..

 

Bu çalışmada PRİMOXAL ENJ. kullanılmıştır.