İNEKLERDE LEVAMİZOL İLE İMMUNOMODÜLATÖR TEDAVİNİN UTERUS YANGISI VE İNVOLÜSYONU, SERUM SİALİK ASİT DÜZEYLERİ VE OVARYUM FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİ

Ş. Metin PANCARCI, Kutlay GÜRBULAK, Hasan ORAL, Mahmut KARAPEHLİVAN, Recai TUNCA, Armağan ÇOLAK
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2009 15 (1): 25-33

Özet:

  Sağmal ineklerde levamizol ile immunomodülatör tedavinin postpartum dönemde uterus involüsyonu, ovaryum fonksiyonu ve toplam sialik asit (TSA) konsantrasyonları üzerine olan etkileri araştırıldı. Group I’deki (n=20) ineklere levamisole hydrochloride (Actipar®) haftada bir kez olmak üzere immunomodulasyon dozunda (2.5 mg/kg; IM) beklenen doğumdan beş veya altı hafta öncesinden başlanılarak doğuma iki hafta kalana kadar uygulandı. Group II’deki (n=13) ineklere serum fizyolojik aynı zamanlama ile uygulandı. Bütün inekler (n=33)16±3, 23±3, 30±3 ve 37±3 günlerde inspeksiyon, vajinoskopi ve transrektal ultrasonografik olarak muayene edildiler. Kontrol grubundaki ineklerde göreceli olarak patolojik vajinal akıntı olma riski (7/11; %63.6) levamizol uygulanan gruba (5/15; %33.3) göre 1.9 (0.8-4.4; P>0.05) kat daha fazla bulundu. Vajinal akıntı skoru ile tedavinin etkileşiminin serviks uterinin involüsyonu üzerine etkisi belirlendi (P<0.05) ve levamizol tedavisi patolojik akıntısı olanlara nazaran normal vajinal akıntısı olan ineklerde serviks uterinin involüsyonunu hızlandırdı. Patolojik akıntısı olanlara nazaran normal vajinal akıntısı olan ineklerde erken folikül dalgası gelişimi gözlendi. Patolojik vajinal akıntısı olan ineklerde serum TSA konsantrasyonları normal akıntılı ineklere göre yüksek bulundu (P<0.01). Sonuç olarak, normal vajinal akıntısı olan ineklerde serviks uterinin involüsyonunun hızlandırılması ve erken folikül dalgası gelişimi, levamizol ile immunomodülatör tedavinin faydalı etkilerini ortaya koymakta olup suni tohumlama protokollerinden önce kuru dönemde levamizol ile immunomodülatör tedavinin kullanımına ilişkin araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Ayrıca, vajinal akıntı skoru ve TSA konsantrasyonları arasındaki ilişkinin postpartum reprodüktif sağlığın değerlendirilmesinde kullanılabilirliğini göstermektedir.

Makalenin devamını okumak için tıklayınız...

 

Bu çalışmada ACTİPAR ENJ. kullanılmıştır.