İNEKLERDE GEBE KALMA ORANINA OKSİTOSİNİN ETKİSİ

Atilla YILDIZ

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner  Dergisi 2005, 19(1), 75-78

 

Özet:

 

Çalışmada, ineklerde gebelik oranı üzerine oksitosin uygulamasının etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Materyal olarak 34 sağlıklı inek kullanıldı. Östrüste olduğu saptanan inekler, tedavi (n=17) ve kontrol (n=17) grubuna rastgele olarak ayrıldı. Birinci gruba, sun'i tohumlamadan 5 dakika önce kas içi, 50 IU oksitosin uygulanırken, kontrol grubuna da sun'i tohumlamayla birlikte 5 ml steril serum fizyolojik kas içi zerk edildi. Hayvanlar kızgınlık tekrarı için gözlendi ve gebelik teşhisi, tohumlamadan 45 gün sonra rektal muayene ile yapıldı. Tedavi ve kontrol gruplarında gebelik oranı sırasıyla %76,4 ve %58,8 idi. Sun’i tohumlamadan 5 dakika önce kas içi 50 IU oksitosin enjeksiyonu, gebe kalma oranında %17,6’lık bir iyileşme sağladı.

 

 

Makalenin devamı için tıklayınız..

 

Bu çalışmada PİTOSAL ENJ. kullanılmıştır.