İKİ SIĞIRDA OKÜLER YASSI HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU

Abuzer TAŞ, Abdullah KARASU, Loğman ASLAN, Nazmi ATASOY, Fatma İLHAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2009, 20 (1) 69-71

Özet:

Bu makalede iki sığırda tespit edilen oküler yassı hücreli karsinom olgusunun klinik ve histopatolojik bulguları ile sağaltım sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmanın materyalini; 6 yaşlı, Montafon melezi inek (I. olgu) ile 7 yaşlı Simental bir
inek (II. olgu) oluşturdu. I. olgunun sol gözünde tespit edilen tümoral kitle göz küresi ve eklenti organları ile birlikte alındı. II. olgunun sağ gözünde tespit edilen tümoral kitle ise total olarak ekstirpe edildi. Operasyonla alınan kitlelerin histopatolojik incelemesinde I. olgunun bulbar, II. olgunun ise alt göz kapağı konjunktivasından köken alan oküler yassı hücreli karsinom olduğu saptandı. Sonuç olarak sığırlarda oküler yassı hücreli karsinom olgularında yaşın, ırkın, hayvanın bulunduğu ortamın ve uygulanacak
tedavinin önemli olduğu ve erken teşhis ve uygun bir tedavi yöntemiyle başarı şansının daha yüksek olacağı düşünülmektedir.

Makalenin devamı için tıklayınız...


Bu çalışmada FULİMED ENJ. kullanılmıştır.