BİR SIĞIR SÜRÜSÜNDE DERİ PAPİLLOMATOSİS OLGULARI

Ayhan ATASEVER, Yücel ÇAM, Öznur ATALAY
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52, 197-200, 2005

Özet:

Bu çalışma, Ekim 2003 - Şubat 2004 tarihleri arasında bir sığır sürüsünde papillomatozis olgularının görülme sıklığının
klinik ve histopatolojik yönden değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın materyalini 1 günlük - 6 yaş arasında
değişen toplam 387 adet Holstein sığırı içeren bir sürü oluşturmuştur. Sürü 5 ay boyunca gözlenmiştir. Gözlem süresinde,
387 hayvanın 33 (%8.52)’ünde (15’i dişi, 18’i erkek) deride büyüklükleri farklı tek ya da çok sayıda karnabahar şeklinde
saplı ya da sapsız, siğil ben-zeri üremeler belirlenmiştir. Bu yapılar başlıca baş ve boyunda ve bazı hayvanlarda vücudun
göğüs bölgelerinde gözlenmiştir. Olgu-lar 9-20 aylık yaştaki hayvanlarda belirlenmiştir. Bunların histopatolojik
incelemelerinde 33 hayvanın 28’sinde papillom, 1’inde papillom+hemangioma kavernozum, 4’ünde fibropapillom tesbit edilmiştir.

Olgu sunumunun devamı için tıklayınız...

 

Bu çalışmada L-ANESTİN kullanılmıştır.