BİR KÖPEKTE ÖZOFAGAL DİVERTİKÜL OLGUSU

Levent UĞURLU, Yusuf ŞEN, Hayati TURAN
Vet Hekim Derneği Dergisi 81(2): 73-76, 2010

Özet:


Bu olgunun materyalini; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Kliniğine regürgitasyon, kusma ve kilo kaybı şikayetiyle getirilen,klinik, laboratuvar, kontrast radyografik ve endoskopik yöntemlerle özefagus divertikülü belirlenen 2,5 yaşında bir alman kurt köpeği oluşturdu. Hastaya özel bir klinikte tedavi girişiminde bulunulduğu ve ancak tedaviye yanıt alınamadığı bilgisi alındı. Hastanın direkt ve indirekt radyografisi ve endoskopik muayenelerinde, özefagus duvarında kalbin bazisinin cranialinde büyük bir divertikül bulunduğu belirlendi. Uygulanan sağaltıma yanıt alınamayarak hasta kaybedildi.

Olgu sunumunun devamı için tıklayınız...

 

Bu olguda HEMADUR-K kullanılmıştır.