BİR BUZAĞIDA RASTLANILAN REKTOVAGİNAL FİSTÜL, ATRESİA ANİ VE PEROSOMUS ELUMBUS OLGUSU

Ali Said DURMUŞ, Havva Nur ÇINAR
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 2011: 25 (1): 43 - 47

Özet:

Bu olgu sunumunda bir buzağıda görülen rektovaginal fistül, atresia ani ve perosomus elumbus (coccygeal agenesis) olgusunun takdimi ve tedavisinin tanımlanması amaçlandı. Olguyu anüsün bulunmaması ve defekasyonun vaginadan gerçekleşmesi şikayeti ile getirilen bir günlük dişi simental buzağı oluşturdu. Yapılan klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda
rektovaginal fistül, atresia ani ve perosomus elumbus tanısı konuldu. Anüsün bulunması gereken bölgede deri ve deri altı bağ dokusunun ensizyonundan sonra rektuma ulaşıldı ve rektumun kaudal kısmı çevre dokulardan küt diseksiyonlarla ayırt edildi. Rektumun uç kısmından uygun büyüklükte bir parça çıkartıldı ve rektum deriye basit ayrı dikişlerle tespit edilerek anüs oluşturuldu. Rektovaginal fistül ise sırasıyla rektum ve vagina tarafından ulaşılıp çift katlı dikilerek kapatıldı. Postoperatif yedi gün süreyle parenteral antibiyotik uygulandı. Deri dikişleri ise 10 gün sonra alındı. İki ay süreyle izlenen olguda herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı.

Olgu sunumunun devamı için tıklayınız...

 

Bu çalışmada L-ANESTİN kullanılmıştır.