BİR BUZAĞIDA MULTİPLE GÖBEK LEZYYONU VE POLİARTRİTİS OLGUSU

H.SALCI, G.Ü.ÇALISKAN, N.ÇELİMLİ, G.ÇEÇEN, O.S.GÖRGÜL
Veteriner Cerrahi Dergisi (2007) 13 (1), 27-30

Özet:

Holstein ırkı, 15 günlük, erkek bir buzağı göbek bölgesinde ve tüm ekstremite eklemlerinde şişkinlik şikayeti ile kliniğimize getirildi. Klinik muayenede göbek bölgesinin enfekte, eklemlerin sıcak ve ağrılı oldugu saptandı. Ultrasonografik muayene bulguları göbek kordonlarının yangılı ve kalınlaşmış olduğunu, eklem sıvısının laboratuar analizi ise septik artritis bulgularını gösterdi. Umbilikal lezyonun operasyonu sırasında yapılan intraabdominal eksplorasyonda, klinik tablonun poliartritis ile komplike multiple göbek lezyonu (omfalitis, omfaloarteritis,omfaloflebitis, urasitis, urakus fistülü ve multiple karaciger absesi) oldugu görüldü. Multiple göbek lezyonu ve karaciger abselerin operatif olarak uzaklastırılması sağaltım tekniğimizi oluşturdu.

Makalenin devamı için tıklayınız...


Bu çalışmada FULİMED ENJ. kullanılmıştır.