TOPİKAL kategorisinde ürün bulundu.
 
 
 
CLOPTİC Göz Merhemi CLOPTİC Göz Merhemi

5.0 g enjektöründe, 835 mg kloksasilin'e eşdeğer Kloksasilin benzathine içerir

Detay 
 
TOPİKAL kategorisinde ürün bulundu.