Tüm Ürünler kategorisinde ürün bulundu.
 
 
 
METRİNEW Uterus İçi Süspansiyon METRİNEW Uterus İçi Süspansiyon

Her 19 gr enjektörde, 500 mg sefapirin'e eşdeğer sefapirin benzatin içerir

Detay 
NEOZİD Oral Çözelti Tozu NEOZİD Oral Çözelti Tozu

Her 1 g toz içeriğinde 500 mg neomisine eşdeğer neomisin sulfat içerir

Detay 
BUPARVON Enjeksiyonluk Çözelti BUPARVON Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'sinde 50 mg Buparvakuon içerir

Detay 
CORTAL Enjeksiyonluk Süspansiyon CORTAL Enjeksiyonluk Süspansiyon

Her ml'sinde 20 mg prednisolon baza eşdeğer 22.375 mg Prednisolon asetat içerir

Detay 
FUNGUSOLE Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat FUNGUSOLE Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat

Her ml'sinde 100 mg enilconazole içerir

Detay 
KAOPEKTİN Oral Süspansiyon KAOPEKTİN Oral Süspansiyon

100 ml oral suspansiyonda 19 g kaolin (%19), 0.4 g pektin (%0.4) içerir

Detay 
PRİMOXAL Oral Süspansiyon PRİMOXAL Oral Süspansiyon

Her ml'sinde 400 mg Sulfametoksazol, 80 mg Trimethoprim içerir

Detay 
COC-CİDE %5 Oral Süspansiyon COC-CİDE %5 Oral Süspansiyon

Her ml'sinde 50 mg Toltrazuril içerir

Detay 
PGS Enjeksiyonluk Çözelti PGS Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'sinde 250 µg kloprostenole eşdeğer 263 µg kloprostenol sodyum ve bakterisit olarak %0.1 w/v klorokresol içerir

Detay 
 
Tüm Ürünler kategorisinde ürün bulundu.